VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Turecko – 10.05.2012


Soudní vymáhání pohledávky v Turecku

Pohledávka z obchodního styku ve výši 6.926,34 EUR + příslušenství. Věc řešena žalobou u u 46. Commercial Court v Istanbulu (sp. zn.: 2011/336E). Získán prvoinstanční rozsudek ve prospěch našeho klienta.

«   zpět