VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Slovensko – 08.06.2018


Kategorie: Obchodní případy

vymáhání Slovensko - 08.06.2018

Úspěšné mimosoudní vymáhání na Slovensku

 Úspěšné mimosoudní vymáhání na Slovensku pro rakouskou partnerskou inkasní kancelář KNP Inkaso. Dlužník, pravnická osoba z Humeného. Dluh ve výši 159,44 EUR + příslušenství, uhrazen na základě mimosoudního vymáhání.

vymáhání Německo - 31.05.2018

Evropský platební rozkaz v Německu

 Na základě námi podaného návrhu, Arbeitsgericht Bayreuth  vydal evropský platební rozkaz (sp. zn.: 3 Ba 6/18). Žalovaný, podnikající fyzická osoba ze Selbu, dluží na nevyplacené mzdě částku ve výši 2.070,03 EUR + příslušenství.

vymáhání Finsko - 21.05.2018

Mimosoudní vymáhání pohledávky ve Finsku

 Úspěšné mimosoudní vymáhání pohledávky ve Finsku. Dlužník, právnická osoba z města Huittinen, uhradil svůj dluh z objednané autopřepravy.  Pohledávka ve výši 1.350,00 EUR + příslušenství.

vymáhání Litva - 11.05.2018

Vydání platebního rozkazu v Litvě

 Na základě námi podaného návrhu , došlo k vydání platebního rozkazu v Litvě. Okresní soud v Ukmergės, vydal platební rozkaz, v němž zavázal dlužníka, zaplatit dluh + příslušenství, nebo podat odpor. Dluh z obchodního styku, ve výši 22,494.84 EUR + příslušenství, za právnickou osobou z Ukmergės. Lhůta k zaplacení, či podání odporu, stanovena na 20 dní od doručení.

vymáhání Německo - 05.05.2018

Exekuce na majetek dlužníka v Německu

 V rámci prováděné exekuce na majetek dlužníka v Německu, byl uzavřen splátkový kalendář. Dlužník, právnická osoba z Ebnath, zaplatila první splátku ve výši 5.000 EUR. Celková výše dluhu je 55.580,49 EUR + příslušenství.

vymáhání Rumunsko - 30.04.2018

Mimosoudní vymáhání pohledávky v Rumunsku

 Úspěšné mimosoudní vymáhání pohledávky v Rumunsku. Dlužník – rumunská pravnická osoba z Baia Mare, uhradila na základě prováděného mimosoudního inkasa, celou dlužnou částku. Dluh z autodopravy ve výši 293,86 EUR.

vymáhání Turecko - 13.04.2018

Mimosoudní vymáhání pohledávky v Turecku

 Úspěšné mimosoudní vymáhání pohledávky v Turecku, kdy z pohledávky ve výši 6.200 EUR + příslušenství, bylo již vymoženo 2.970 EUR. Pohledávka z autodopravy za právnickou osobou z Istanbulu.

vymáhání Německo - 10.04.2018

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení v Německu

 Na základě požadavku klienta, byla sepsána a podána přihláška pohledávky do insolvenčního řízení v Německu. Insolvenční řízení vedené u soudu Amtsgericht Chemnitz, sp. zn.: 14 IN 1038/17. Pohledávka z obchodního styku za právnickou osobou ve výši 4.620,00 EUR + příslušenství.

vymáhání Nizozemsko - 05.04.2018

Uznání rozsudku českého soudu v Nizozemsku

 Na základě námi podaného návrhu došlo k uznání rozsudku českého soudu v Nizozemsku. Rozsudek OS Trutnov (sp. zn.: 8C 203/99) ze dne 13.12.2003 byl soudem v Haarlemu (Rechtbank Noord-Holland) uznán a je vykonatelný. Na uznání rozsudku nešlo aplikovat ani nařízení o Evropském exekučním titulu a ani nařízení Brusel I. Rozsudek byl uznáván na základě předchozích mezinárodních smluv. Pohledávka za fyzickou osobou ve výši 34.916,40 Kč + příslušenství.

vymáhání Rakousko - 03.04.2018

Rozsudek odvolacího soudu v Rakousku

 Obdrželi jsme rozsudek odvolacího soudu v Rakousku, který potvrdil předchozí rozsudek nalézacího soudu. Soud v Linci (Oberlandesgericht Linz) potvrdil svým rozsudkem (sp. zn.: 6 R 137/17k) oprávněnost námi podané žaloby. Pohledávka za rakouskou právnickou osobou, ve výši 25.128,80 EUR + příslušenství.