VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Německo – 08.01.2018


Kategorie: Obchodní případy

vymáhání Německo - 08.01.2018

Exekuce na majetek dlužníka v SRN

 Na základě získaného pravomocného rozsudku, byla provedena exekuce na majetek dlužníka v SRN; právnické osoby z Greifenbergu. Exekutor nezjistil žádný mejetek dlužníka a to ani na základě čestného prohlášení. Na základě získaných dokumentů, bylo možno pohledávku ve výši 16.881,60 EUR + příslušenství aspoň daňově odepsat, jako daňový náklad.

vymáhání Francie - 03.01.2018

Vymožení pohledávky ve Francii

 Na základě prováděného mimosoudního inkasa došlo k vymožení pohledávky ve Francii. Pohledávky z obchodního styku, ve výši 1.320 EUR, za dlužníkem z Aulnat, byla dlužníkem uhrazena.

veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2018

Společnost FOX HOLDING s.r.o. přeje všem svým klientům, veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2018!
PF 2018

vymáhání Turecko - 19.12.2017

Plnění splátkového kalendáře při mimosoudním vymáhání v Turecku

 Na základě námi uzavřeného uznání dluhu, došlo k plnění splátkového kalendáře při mimosoudním vymáhání v Turecku. Dlužník, právnická osoba z Istanbulu, splátkový kalendář plní resp. uhradil další splátku ve výši 990 EUR. Pohledávka ve výši 6.200 EUR + příslušenství z autodopravy.

vymáhání Slovensko - 12.12.2017

Podání návrhu na vydání rozhodčího nálezu na Slovensku

 Ve věci směnečného závazku bylo provedeno podání návrhu na vydání rozhodčího nálezu na Slovensku. Dlužník, právnická osoba z Košic, avalista fyzická osoba z Bratislavy, směnečná smlouva obsahovala rozhodčí doložku. Návrh podáván k Stálému rozhodcovskému súdu, Združenie arbitráže a mediácie v Bratislavě. Jistina pohledávky 700.000 Kč.

vymáhání Slovinsko - 05.12.2017

Plnění splátkového kalendáře dlužníkem ze Slovinska

 Na základě námi sepsaného uznání dluhu, došlo k prvnímu plnění splátkového kalendáře dlužníkem ze Slovinska. Dlužník, právnická osoba z Kranje, uhradil první splátku v rámci sepsaného uznání dluhu se splátkovým kalendářem. Jistina dluhu 4.053 EUR.

vymáhání Rakousko - 23.11.2017

Podání insolvenční přihlášky ve věci rakouského dlužníka

 Na základě požadavku klienta, byl proveden úkon podání insolvenční přihlášky ve věci rakouského dlužníka. Dlužník, právnická osoba (autodpravce)z Vídně vstoupil do insolvenčního řízení vedeného u HG-Wien, sp. zn.: 3 S 133/17d. Jistina pohledávky 2.230 EUR.

vymáhání Nizozemí - 22.11.2017

Získání doložky vykonatelnosti a provedení exekuce v Nizozemí

 Na základě českého rozsudku byl pro klienta zahájen proces získání doložky vykonatelnosti a provedení exekuce v Nizozemí. Rozsudek českého soudu je ze dne 12/02/2003 a nabyl právní moci dne 14/03/2003. Nelze tedy použít ani Evropský exekuční titul ani postup dle Brusel I (č. 44/2001 (ES) a je třeba postupovat podle dříve uzavřených  vzájemných smluv.

vymáhání Rakousko - 14.11.2017

Exekuce na majetek dlužníka z Rakouska

 Na základě námi podaného návrhu byla nařízena exekuce na majetek dlužníka z Rakouska. Usnesení o nařízení exekuce vydal Bezirksgericht Gmünd (sp. zn.: 1 E 1851/17a). Dlužník je fyzická osoba z Heidenreichsteinu, jistina dluhu je ve výši 12.500 EUR + příslušenství.

vymáhání Rakousko - 11.11.2017

Insolvenční řízení na majetek dlužníka v Rakousku

 Na základě usnesení Landesgericht Klagenfurt (sp. zn.: 41 S 83/17d), bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek dlužníka v Rakousku. Dlužníkem je právnická osoba z Klagenfurt am Wörthersee. Naší společností byla do insolvenčního řízení podána přihláška pohledávky ve výši 12,787.00 EUR + příslušenství.