VOLEJTE +420 776 240 713

Aktuality


vymáhání Německo - 08.01.2018

Exekuce na majetek dlužníka v SRN

 Na základě získaného pravomocného rozsudku, byla provedena exekuce na majetek dlužníka v SRN; právnické osoby z Greifenbergu. Exekutor nezjistil žádný mejetek dlužníka a to ani na základě čestného prohlášení. Na základě získaných dokumentů, bylo možno pohledávku ve výši 16.881,60 EUR + příslušenství aspoň daňově odepsat, jako daňový náklad.

vymáhání Francie - 03.01.2018

Vymožení pohledávky ve Francii

 Na základě prováděného mimosoudního inkasa došlo k vymožení pohledávky ve Francii. Pohledávky z obchodního styku, ve výši 1.320 EUR, za dlužníkem z Aulnat, byla dlužníkem uhrazena.

vymáhání Turecko - 19.12.2017

Plnění splátkového kalendáře při mimosoudním vymáhání v Turecku

 Na základě námi uzavřeného uznání dluhu, došlo k plnění splátkového kalendáře při mimosoudním vymáhání v Turecku. Dlužník, právnická osoba z Istanbulu, splátkový kalendář plní resp. uhradil další splátku ve výši 990 EUR. Pohledávka ve výši 6.200 EUR + příslušenství z autodopravy.


vymáhání Slovinsko - 05.12.2017

Plnění splátkového kalendáře dlužníkem ze Slovinska

 Na základě námi sepsaného uznání dluhu, došlo k prvnímu plnění splátkového kalendáře dlužníkem ze Slovinska. Dlužník, právnická osoba z Kranje, uhradil první splátku v rámci sepsaného uznání dluhu se splátkovým kalendářem. Jistina dluhu 4.053 EUR.

vymáhání Rakousko - 23.11.2017

Podání insolvenční přihlášky ve věci rakouského dlužníka

 Na základě požadavku klienta, byl proveden úkon podání insolvenční přihlášky ve věci rakouského dlužníka. Dlužník, právnická osoba (autodpravce)z Vídně vstoupil do insolvenčního řízení vedeného u HG-Wien, sp. zn.: 3 S 133/17d. Jistina pohledávky 2.230 EUR.