VOLEJTE +420 776 240 713

Aktuálně řešíme


vymáhání Slovensko - 08.06.2018

Úspěšné mimosoudní vymáhání na Slovensku

 Úspěšné mimosoudní vymáhání na Slovensku pro rakouskou partnerskou inkasní kancelář KNP Inkaso. Dlužník, pravnická osoba z Humeného. Dluh ve výši 159,44 EUR + příslušenství, uhrazen na základě mimosoudního vymáhání.

vymáhání Německo - 31.05.2018

Evropský platební rozkaz v Německu

 Na základě námi podaného návrhu, Arbeitsgericht Bayreuth  vydal evropský platební rozkaz (sp. zn.: 3 Ba 6/18). Žalovaný, podnikající fyzická osoba ze Selbu, dluží na nevyplacené mzdě částku ve výši 2.070,03 EUR + příslušenství.

vymáhání Finsko - 21.05.2018

Mimosoudní vymáhání pohledávky ve Finsku

 Úspěšné mimosoudní vymáhání pohledávky ve Finsku. Dlužník, právnická osoba z města Huittinen, uhradil svůj dluh z objednané autopřepravy.  Pohledávka ve výši 1.350,00 EUR + příslušenství.

vymáhání Litva - 11.05.2018

Vydání platebního rozkazu v Litvě

 Na základě námi podaného návrhu , došlo k vydání platebního rozkazu v Litvě. Okresní soud v Ukmergės, vydal platební rozkaz, v němž zavázal dlužníka, zaplatit dluh + příslušenství, nebo podat odpor. Dluh z obchodního styku, ve výši 22,494.84 EUR + příslušenství, za právnickou osobou z Ukmergės. Lhůta k zaplacení, či podání odporu, stanovena na 20 dní od doručení.

vymáhání Německo - 05.05.2018

Exekuce na majetek dlužníka v Německu

 V rámci prováděné exekuce na majetek dlužníka v Německu, byl uzavřen splátkový kalendář. Dlužník, právnická osoba z Ebnath, zaplatila první splátku ve výši 5.000 EUR. Celková výše dluhu je 55.580,49 EUR + příslušenství.

vymáhání Rumunsko - 30.04.2018

Mimosoudní vymáhání pohledávky v Rumunsku

 Úspěšné mimosoudní vymáhání pohledávky v Rumunsku. Dlužník – rumunská pravnická osoba z Baia Mare, uhradila na základě prováděného mimosoudního inkasa, celou dlužnou částku. Dluh z autodopravy ve výši 293,86 EUR.

vymáhání Turecko - 13.04.2018

Mimosoudní vymáhání pohledávky v Turecku

 Úspěšné mimosoudní vymáhání pohledávky v Turecku, kdy z pohledávky ve výši 6.200 EUR + příslušenství, bylo již vymoženo 2.970 EUR. Pohledávka z autodopravy za právnickou osobou z Istanbulu.