VOLEJTE +420 776 240 713

Aktuálně řešíme


vymáhání Rumunsko - 19.10.2018

Mimosoudní vymáhání v Rumunsku

 Úspěšné mimosoudní vymáhání v Rumunsku. Pohledávka z autodopravy, za právnickou osobou z města  Huedin, ve výši 204,12 EUR. Dlužník pohledávku uhradil v plné výši.

vymáhání v Polsku - 15.10.2018

Mimosoudní inkaso pohledávky v Polsku

 Prováděné mimosoudní inkaso pohledávky v Polsku, bylo úspěšné. Dlužník, fyzická osoba z Konstancin-Jeziorna, uhradil pohledávku v plné výši. Pohledávka z obchodního styku ve výši 162,76 EUR.

vymáhání Belgie - 25.09.2018

Mimosoudní vymáhání pohledávky v Belgii

 Úspěšné mimosoudní vymáhání pohledávky v Belgii. Pohledávka z autodopravy za právnickou osobou ze Sint Niklaas ve výši 1.000 EUR + příslušenství. Na základě mimosoudního inkasa dlužník pohledávku uhradil.

vymáhání v Německu - 24.09.2018

Úspěšné mimosoudní vymáhání dluhu v Německu

  Ukončeno úspěšné mimosoudní vymáhání dluhu v Německu. Nevrácená záloha při pořízení vozidla ve výši 2.000,00 EUR za podnikající fyzickou osobou z Dahlwitz-Hoppegarten. Dlužník na základě prováděného mimsoudního inkasa, uhradil celý dluh 2.000 EUR.

vymáhání SRN - 13.09.218

Mimosoudní vymáhání dluhu v SRN

 Úspěšné mimosoudní vymáhání dluhu v SRN. Dluh z obchodního styku ve výši 11.411,00 EUR + příslušenství za pravnickou osobou z Ruhstorf a.d. Rott. Dlužník na základě prováděného mimsoudního inkasa a dohody o splátkách, uhradil spátku dluhu ve výši 2.000 EUR.

vymáhání na Slovensku - 04.09.2018

Mimosoudní vymáhání dluhu na Slovensku

 Úspěšně ukončené mimosoudní vymáhání dluhu na Slovensku. Pohledávka z obchodního styku ve výši 1.500 EUR za právnickou osobou z Prievidze. Pohledávky byla úspěšně vymožena.

vymáhání Litva - 31.08.2018

Soudní vymáhání pohledávky v Litvě

 Podáním žaloby bylo zahájeno soudní vymáhání pohledávky v Litvě. Pohledávka z obchodního styku ve výši 22,494.84 EUR + příslušenství. Dlužníkem je právnická osoba z Ukmergė.