VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Slovensko – 11.07.2017


Platební rozkaz na Slovensku 

 Podán návrh na vydání platebního rozkazu při vymáhání pohledávky na Slovensku ve výši  7.917,00 EUR + příslušenství, za subjektem z Topoľčan. Po neúspěšném mimosoudním inkasu, kdy dlužník zcela odmítal jakoukoliv komunikaci, byl k místně příslušnému soudu podán návrh na vydání platebního rozkazu. V návrhu po dlužníkovi požadována jistina pohledávky, úrok z prodlení a samozřejmě i náklady soudního řízení.

«   zpět