VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Rakousko – 10.04.2017


graz_nam_kasna_uhrturm

Mimosoudní vymáhání pohledávky v Rakousku.

 Pohledávka ve výši 7.397,00 EUR z obchodního styku za společností z Grazu. Ve věci uzavřeno uznání dluhu se splátkovým kalendářem, dlužník uhradil první splátku.

«   zpět