VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Německo – 10.11.2017


Výplata pohledávky v insolvenčním řízení v Německu

 Byla provedena výplata pohledávky v insolvenčním řízení v Německu. Insolvenční řízení vedené u Amtsgericht München pod sp. zn.: 1507 IN 3427/13 bylo ukončeno a pohledávka  našeho klienta ve výši 34.629, 65 EUR byla částečně uspokojena v poměru 3,03%. Nevyplacená část námi přihlášené pohledávky, byla na základě závěrečné zprávy, odepsána jako daňový náklad.

«   zpět