VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Německo – 01.08.2017


Platební rozkaz při vymáhání pohledávky v Německu

 Amstgericht Weding vydal pod sp. zn.: EU 1871-17-6 platební rozkaz při vymáhání pohledávky v Německu. V platebním rozkaze zavázal dlužníka uhradit jistinu pohledávky ve výši 16.881,60 EUR, úrok z prodlení a náklady soudního řízení.

«   zpět