VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání v Holandsku – 14.05.2012


Exekuční řízení v Holandsku

Pohledávka ve výši 2.066,30 EUR z obchodního styku za nizozemským subjektem.  Věc vedená u Gerecht Rechtbank´s, Stad´s- Gravenhage. Získán Evropský platební titul a následně získano usnesení exekutora o nemajetnosti dlužníka, tj. dokument nutný pro daňový odpis pohledávky našeho klienta.

«   zpět