VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Rakousko – 30.11.2016


Insolvenční řízení v Rakousku

Insolvenční řízení v Rakousku, pohledávka ve výši 3.816,45 EUR + 123.122,40 CZK z obchodního styku. Na majetek dlužníka bylo prohlášeno insolvenční řízení (HG Wien pod sp. zn: 6 S 74/16y). Na základě přihlášené a uznané přihlášky pohledávky byly pro klienta získány dokumenty pro daňový a účetní odpis předmětné pohledávky.

«   zpět