VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Rakousko – 05.04.2016


Ve věci pohledávky ve výši 25.128,80 EUR za rakouským subjektem, byla naše společnost v řízení u místně příslušného soudu v Salzuburgu plně úspěšná a prvoinstanční soud nařídil dlužníkovi uhradit jistinu pohledávky vč. úroků a nákladů řízení.

«   zpět