VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Slovensko – 27.07.2016


Exekuce na Slovensku

 Výkon exekuce na Slovensku, pohledávka ve výši 15.002,78 Kč. Získáno pravomocné soudní rozhodnutí OS Preividza sp. zn.: 4C /2 /2014. Na jeho základě vystaven Evropský exekuční titul. Po výkonu rozhodnutí exekucí pohledávka vymožena.

«   zpět