VOLEJTE +420 776 240 713

Časté dotazy


Jak mám postupovat, pokud chci zjistit, zda má vůbec význam pohledávku vymáhat?

Nejdříve je třeba zjistit, zda pohledávka není promlčena, zda dlužník není v insolvenci, konkurzu, či likvidaci, zda a kolik je vedeno exekucí na na majetek dlužníka a zda doklady osvědčující Vaší pohledávku, jsou právně validní. Toto vše, zcela zdarma a bez jakýchkoliv závazků k další spolupráci, Vám zajistí a ve formě reportu s návrhem řešení inkasa včetně kalkulace nákladů zašle, naše společnost. Stačí, pokud pošlete (emailem, faxem nebo poštou), Vaše základní dokumenty k pohledávce (tj. např. objednávka, faktura, dodací list atp.).

Kolik mě bude stát zjištění bonity pohledávky, bonity mého dlužníka (popř. stav konkurzního řízení, či insolvence) a návrh řešení?

Vše Vám naše společnost zpracuje zcela zdarma, stačí pouze zaslat emailem, poštou popř. faxem dotaz s kopiemi dokladů osvědčujících Vaší pohledávku.

Co znamená bonita pohledávky a dlužníka a co je výsledkem zjištění bonity?

Bonitou se rozumí kvalita, tzn. u pohledávky – zhodnocení průkaznosti dokladů osvědčujících Vaší pohledávku, u dlužníka – zhodnocení finančního zdraví a stavu dlužníka tj. existence dalších pohledávek, konkurzního řízení, likvidace, exekuce atp. Výsledkem zjištění bonity je návrh dalšího postupu, tak aby došlo co nejrychleji a nejefektivněji, k úspěšnému inkasu Vaší pohledávky.

Zavazuji se zjištěním bonity pohledávky a dlužníka k odběru dalších služeb?

Ne, závisí jen a jen na Vás, zda se po zjištění bonity a navržení optimálního postupu inkasa Vaší pohledávky, rozhodnete využít našich dalších služeb.

Zastupujete v zahraničí klienty i v exekucích, likvidacích a konkurzech? 

Ano, vše uvedené je součástí nabízených služeb.

Na základě čeho lze účetně a daňově odepsat pohledávku – umíte to zařídit?

Pohledávku lze účetně a daňově odepsat pokud je za dlužníkem:

– u něhož soud zrušil konkurz proto, že jeho majetek je zcela nepostačující a pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení, – který je v úpadku nebo kterému úpadek hrozí, a to na základě výsledků insolvenčního řízení, – který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka, – který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce, – na jehož majetek, ke kterému se pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba nebo je postižen exekucí, a to podle výsledků této dražby či exekuce.

Vždy se snažíme od dlužníka získat peněžité plnění, ale není-li to možné, je samozřejmostí získání dokladů, na základě kterých Vaši pohledávku účetně a daňově odepíšete.

Umíte zprostředkovat i jiné právní zastoupení v zahraničí než je případ vymáhání pohledávek?

Díky spolupráci s renomovanými a vyzkoušenými advokátními kancelářemi, jsme schopni zajistit právní zastupování v jakémkoliv oboru práva ve většině zemí, kde nabízíme naše služby.

Předmětem vymáhání pohledávky je jistina, nebo i úroky?

Předmětem vymáhání je jistina pohledávky i s úroky a popř. i další dohodnuté penále. V případě soudního vymáhání jsou dále po dlužníkovi požadovány v rámci žaloby i náklady řízení tj. soudní poplatek a advokátní odměna.

Kdo zajišťuje komunikaci s dlužníkem popř. s advokátní kanceláří?

Překlady, soudní ověření, komunikaci s dlužníkem i s advokátní kanceláří, přípravu dokumentů  atp. pro mimosoudní i soudní vymáhání zajišťuje naše společnost.