VOLEJTE +420 776 240 713

Vymáhání zahraničních pohledávek


Není inkaso, neplatíte odměnu

Při vymáhání pohledávek se řídíme principem "No Win, No Fee". To znamená, že nám naši práci zaplatíte pouze tehdy, když bylo dosaženo úspěchu. V případě soudního vymáhání pohledávky jsou náklady soudního řízení tj. soudní poplatky, palmáre advokátů, odměna exekutorů atd. jsou Vám přeúčtovávany bez jakýchkoliv příplatků a navýšení včetně slev, které nám poskytují spolupracující advokátní kanceláře.

Příklad postupu při vymáhání pohledávky

První fáze - mimosoudní vymáhání

Převzetí vymáhání pohledávky

Dlužník obdrží oficiální oznámení

Vyjednávání o zaplacení pohledávky

Inkaso vašich faktur

Druhá fáze - soudní vymáhání

Zaslání předžalobní upomínky

Podání žaloby

Soudní rozhodnutí

Inkaso Vaší pohledávky

Mimosoudní inkaso a vymáhání zahraničních pohledávek

Cílem mimosoudního vymáhání zahraničních pohledávek je dosažení okamžité úhrady dluhu, popř. sepsání uznání dluhu se splátkovým kalendářem.

Důvodem k uhrazení pohledávky dlužníkem je tlak, který na úhradu jeho závazku vyvine naše společnost a finanční úspora. V rámci mimosoudního vymáhání, nejsou potřeba platby za advokáty, soudní a notářské poplatky a další nezbytné výdaje. Důvodem pro věřitele by měla být kromě finanční úspory i rychlost (cca do 2 měsíců je jasné, zda se lze mimosoudně dohodnout).

Dle našich zkušeností je úspěšnost mimosoudního vymáhání cca 40% (úspěšnost se liší dle země sídla dlužníka a stáří pohledávky).

Soudní vymáhání pohledávek v zahraničí

Soudní vymáhání zahraničních pohledávek zahrnuje zaslání oficiální předžalobní upomínky a následné:
  • podání žaloby, nebo návrhu na vydání platebního rozkazu
  • nebo lze využít evropský platební rozkaz – toto řízení je obzvláště vhodné pro žalobce v případě uplatnění nároku, kdy proti nároku nebyla vznesena námitka 
  • nebo institut ESCP (Evropské řízení o drobných pohledávkách) – toto řízení je vhodné pro sporné i nesporné přeshraniční případy, pokud hodnota nároku nepřesahuje 2.000 EUR.
V zkráceném nebo standardním soudním řízení soud rozhodne a vydá soudní rozhodnutí.

Při soudním řešení věcí obchodních platí zásada projednací. Soud je v roli pasivního hodnotitele, který z doložených tvrzení účastníků sporu posuzuje kdo, v čem a v jaké míře právo porušil, či naplnil. Obchodní soudní spor je tedy především o důkazech (tj. ne vždy o spravedlnosti) a o schopnosti využít je co nejvíce ve svůj prospěch. Jednání je vedeno v úřední řeči dle místa soudu a není-li dohodnuto jinak, je případ posuzován právem země sídla dlužníka.

Při soudním vymáhání je třeba vyhledat zahraniční advokátní kancelář, vykomunikovat s ní sepsání a podání předžalobní upomínky a samotné žaloby, uhradit soudní poplatky a advokátní odměnu. Bývají i vyžadovány soudní překlady dokumentů popř. apostila.

Vzhledem ke zkušenostem se soudním vymáháním zahraničních pohledávek jsme Vám schopni nabídnout zastupování osvědčenými právníky při výhodných advokátních sazbách. Spolupracujeme s advokátními kancelářemi ve více než 80 zemích světa.

Výkon rozhodnutí (exekuce na majetek dlužníka v zahraničí)

Neuhradí-li dlužník pohledávku ani po získání soudního rozhodnutí, je třeba přistoupit k výkonu rozhodnutí exekucí na majetek dlužníka. Výkon rozhodnutí se řídí právem státu výkonu. Ve věci je třeba sepsat a podat návrh na výkon rozhodnutí a jmenování exekutora, či soudu popř. se dohodnout přímo s exekutorem.
 

Veškeré úkony včetně komunikace s advokáty za klienta provádí naše společnost. Každý právní úkon ve věci předchází vždy nejprve odsouhlasení úkonu klientem a samozřejmostí je informování klienta ohledně stavu věci.