VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Slovensko – 03.05.2012


Soudní vymáhání pohledávky na Slovensku

Pohledávka z obchodního styku ve výši 8.250 EUR + příslušenství. Věc vedená u Okresného súdu v Galantě pod sp. zn.: 21 Rob 282/2011. Získáno usnesení soudu pro účetní a daňový odpis pohledávky.

«   zpět