VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Gruzie – 14.12.2016


Soudní vymáhání v Gruzii

Pohledávka ve výši 406.670,10 EUR + úroky z prodlení ve výši 122.001,03 EUR a náklady řízení ve výši 23.449,31 EUR. Dlužníkem uhrazeno dalších 15.000 EUR v rámci plnění splátkového kalendáře. Dlužníkem plněno na základě získaného rozhodčího nálezu u VIAC (Vienna International Arbitral Centre).

«   zpět