VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Gruzie – 14.08.2016


Dlužníkem uhrazeno dalších 15.000 EUR v rámci plnění splátkového kalendáře. Plněno na základě získaného rozhodčího nálezu u VIAC (Vienna International Arbitral Centre) ve věci neuhrazené dodávky zboží pro gruzínského odběratele. Rozhodčím nálezem přiznána celá jistina a to v celkové výši 406.670,10 EUR + úroky ve výši 122.001,03 EUR a náklady řízení ve výši 23.449,31 EUR.

«   zpět