VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Gruzie – 12.10.2017


Vymáhání pohledávky v Gruzii

 Bylo úspěšně ukončeno vymáhání pohledávky v Gruzii. Pohledávka ve výši 406.670,10 EUR, úroky z prodlení ve výši 122.001,03 EUR a náklady řízení ve výši 23.449,31 EUR, zcela uhrazena. Dlužník uhradil poslední splátku v rámci sjednaného  splátkového kalendáře. Dlužníkem plněno na základě získaného rozhodčího nálezu u VIAC (Vienna International Arbitral Centre).

«   zpět