VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Polsko – 05.04.2017


Archív článků

vymáhání Polsko - 05.04.2017

Exekuce na majetek v Polsku

 Pohledávky ve výši 1.720 EUR z autodopravy za dlužníkem z Tarnowo Podgórne. Pohledávka vymožena vč. příslušenství, na základě vydaného platebního rozkazu a následně prováděné exekuce na majetek dlužníka.

vymáhání Polsko - 23.01.2017

Soudní vymáhání v Polsku

 Při soudním vymáhání v Polsku pohledávky z autodopravy ve výši 3.300 EUR + příslušenství bylo získáno pravomocné soudní rozhodnutí. Soud v Lublinu vydal na náš návrh platební rozkaz č.j. VIII GNc 3999/16 proti dlužníkovi – fyzické osobě. K dnešnímu dni se stal platební rozkaz pravomocný.

vymáhání Polsko - 14.11.2016

Exekuce v Polsku

Ekekuce v Polsku, pohledávka ve výši 1.720 EUR z autodopravy. Polský dlužník (Tarnowo Podgórne) uhradil další splátku ve výši 600 EUR. Ve věci byl získán pravomocný platební rozkaz u místně příslušného soudu. Na základě získaného rozhodnutí soudu je prováděna exekuce v Polsku na majetek dlužníka.

vymáhání Polsko - 28.09.2016

Exekuční řízení v Polsku

Exekuční řízení v Polsku, pohledávka ve výši 1.720 EUR z autodopravy. Polský dlužník (Tarnowo Podgórne) uhradil  v rámci prováděné exekuce v Polsku splátku ve výši 600 EUR.  Exekuce prováděna na základě získaného rozsudku polského soudu a následně nařízeného výkonu rozhodnutí.

mimosoudní vymáhání Polsko - 25.07.2016

Vymoženo plnění ve výši 7.500 PLN od dlužníka z Czestochove (Polsko) na základě námi prováděného mimosoudního inkasa pohledávky našeho klienta.

vymáhání Polsko - 04.05.2012

Exekuce na majetek dlužníka v Polsku

Pohledávka ve výši 2.374,49 EUR + příslušenství z autodopravy. Věc vedena pod sp. zn.: IX Co 287/12, u Sad Rejonowy Zelena Gora. Vyhověnu podanému návrhu na nařízení exekuce a jmenování exekutora.