VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Rakousko – 28.09.2017


Archív článků

vymáhání Rakousko - 28.09.2017

Exekuce na majetek dlužníka v Rakousku

 Na základě podaného návrhu byla soudem nařízena exekuce na majetek dlužníka v Rakousku. Bezirksgericht Graz-West pod sp. zn. 2 C 443/17y nařídil exekuci k vymožení pohledávky ve výši 7.397,00 EUR + příslušenství.

vymáhání Rakousko - 30.08.2017

Rozsudek při soudním vymáhání pohledávky v Rakousku

 Na základě námi podané žaloby k Landesgericht Salzburg byl získán rozsudek při soudním vymáhání pohledávky v Rakousku. Nalezací soud žalobě vyhověl a zavázal dlužníka uhradit pohledávku ve výši 25.128,80 EUR + příslušenství. Proti rozsudku (sp. zn.: 2 Cg 124/14f) se dlužník může odvolat k druhoinstančnímu soudu ve lhůtě 4 týdnů.

vymáhání Rakousko - 28.04.2017

Insolvenční řízení vedené v Rakousku

Pohledávka ve výši 3.949,4 EUR + příslušenství byla přihlášena a uznána v rámci insolvečního řízení vedeného v Rakousku na majetek právnické osoby. Řízení vedeno u HG Wien č.j.: 28 S 55/16s. Klientovi odeslána další splátka od insolvenčního správce.

vymáhání Rakousko - 28.07.2016

Insolvence v Rakousku

Insolvence v Rakousku, pohledávka ve výši 3.816,45 EUR + 123.122,40 CZK + příslušenství. Ve věci sepsána a podána přihláška pohledávky do insolvenčního řízení na majetek dlužníka vedeného u HG Wien sp. zn: 6 S 74/16y. Přihláška byla insolvenčním správcem uznána v plném rozsahu.

vymáhání Rakousko - 05.04.2016

Ve věci pohledávky ve výši 25.128,80 EUR za rakouským subjektem, byla naše společnost v řízení u místně příslušného soudu v Salzuburgu plně úspěšná a prvoinstanční soud nařídil dlužníkovi uhradit jistinu pohledávky vč. úroků a nákladů řízení.

konkurzní řízení Rakousko - 01.04.2016

Ve věci zajištění přihlášky do insolvenčního řízení ve věci úpadce v Rakousku, bylo po podání přihlášky a jejím uznání insolvenčním správcem vyplaceno našemu klientovi při ukončení insolvenčního řízení 366,12 EUR a byly zajištěny dokumenty pro účetní a daňový odpis pohledávky.