VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Německo – 20.06.2017


Archív článků

vymáhání Německo - 20.06.2017

Mimosoudní vymáhání pohledávky v Německu

 Mimosoudní vymáhání pohledávky v Německu ve výši 55.580,49 EUR + příslušenství z obchodního styku. Pohledávka za právnickou osobou z Ebnath. Ve věci bylo dosaženo prvních plnění ve výši 5.000 Eur a 2.000 EUR. Mimosoudní vymáhání pokračuje.

vymáhání Německo - 08.02.2017

Konkurzní řízení v Německu

 Pohledávka ve výši 5.975,74 EUR v konkurzním řízení v Německu, vedeném u Amtsgericht Neumunster pod č.j. 93 IN 27/11. Konkurzní řízení bylo ukončeno. Pro klienta získána závěrečná zpráva a částečné uspokojení přihlášené pohledávky.

vymáhání Německo - 27.10.2016

Soudní vymáhání v Německu

Vymáhání v Německu, pohledávka ve výši 4.491 EUR + příslušenství z obchodního styku. Dlužník německá právnická osoba. Soud Amtsgericht Kulmbach rozhodl rozsudkem pro zmeškání (sp. zn. 76 C 388/16). Námi podanné žalobě vyhověno v plném rozsahu.

vymáhání SRN - 23.08.2016

Insolvence v Německu

Insolvence v Německu, pohledávka z obchodního styku. Na majetek německého dlužníka byla prohlášena insolvence. Po sepsání a podání přihlášky pohledávky, byla pohledávka uznána v plné výši. Na základě konečného rozvrhu insolvece vedeném u Amstgericht Passau, bylo klientovi vyplaceno plnění a zajištěny doklady pro účetní odpis pohledávky.

vymáhání Německo - 23.08.2016

Mimosoudní vymáhání v Německu

Pohledávka ve výši 2.420,00 EUR + příslušenství z autodopravy. Na základě  mimosoudního vymáhání pohledávky dlužníka z Mönchengladbachu (SRN) byla dlužná částka uhrazena.

vymáhání Německo - 14.05.2015

Mimosoudní vymáhání pohledávky v SRN

Pohledávka z autodopravy ve výši 600 EUR. V rámci mimosoudního vymáhání pohledávky za německým dlužníkem z města Kreuztal (SRN), došlo k uhrazení jistiny pohledávky.