VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Gruzie – 12.10.2017


Archív článků

vymáhání Gruzie - 12.10.2017

Vymáhání pohledávky v Gruzii

 Bylo úspěšně ukončeno vymáhání pohledávky v Gruzii. Pohledávka ve výši 406.670,10 EUR, úroky z prodlení ve výši 122.001,03 EUR a náklady řízení ve výši 23.449,31 EUR, zcela uhrazena. Dlužník uhradil poslední splátku v rámci sjednaného  splátkového kalendáře. Dlužníkem plněno na základě získaného rozhodčího nálezu u VIAC (Vienna International Arbitral Centre).

vymáhání Gruzie - 13.06.2017

Soudní vymáhání pohledávky v Gruzii

 Pohledávka ve výši 406.670,10 EUR + úroky z prodlení ve výši 122.001,03 EUR a náklady řízení ve výši 23.449,31 EUR. Dlužníkem uhrazeno dalších 15.000 EUR v rámci plnění splátkového kalendáře. Dlužníkem plněno na základě získaného rozhodčího nálezu u VIAC (Vienna International Arbitral Centre).