VOLEJTE +420 776 240 713

insolvenční řízení SRN – 27.10.2014


Archív článků

insolvenční řízení SRN - 27.10.2014

Insolvenční řízení v Německu. Ve věci vymáhání pohledávky ve výši 151.940 EUR + příslušenství za německým subjektem z Kronau, byla sepsána a podána přihláška pohledávky do insolvenčního řízení. Přihláška pohledávky byla následně insolvenčním správcem uznána v plné výši.

vymáhání Německo - 05.03.2014

V rámci mimosoudního vymáhání pohledávky a uzavřené dohody o platbě předmětného dluhu s dlužníkem z Hamburgu (SRN), došlo k uhrazení jistiny pohledávky ve výši 420,00 EUR.