VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Francie – 11.09.2017


Archív článků

vymáhání Francie - 11.09.2017

Přihláška pohledávky do likvidace ve Francii

 K jmenovanému likvidátorovi byla podána přihláška pohledávky do likvidace ve Francii. Na základě rozhodnutí Tribunal De Grande Instance De Metz vstoupil dlužník – právnická osoba z Creutzwaldu, do likvidace. Pohledávka z autodopravy ve výši 7.150 EUR + příslušenství.

vymáhání Francie - 22.12.2016

Mimosoudní vymáhání ve Francii

Vymáhání ve Francii, pohledávka ve výši 7.478,70 EUR z obchodního styku za fyzickou osobou z Charmois L Orgueilleux. Na základě prováděného mimosoudního vymáhání jsme pro klienta získali další splátku ve výši 500 EUR.

vymáhání Francie - 08.03.2016

Mimosoudní vymáhání pohledávky ve Francii. Pohledávka ve výši 900 EUR z autodopravy. V rámci mimosoudního inkasa bylo vymoženo celé dlužné plnění ve výši 900 EUR od právnické osoby z Francie.

vymáhání Francie - 05.04.2014

V rámci mimosoudního vymáhání pohledávky a uzavřené dohody o platbě předmětného dluhu s dlužníkem ze Saint Croix En Plaine (FR), došlo k uhrazení jistiny pohledávky ve výši 2.400,00 EUR.