VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Estonsko – 04.12.2014


Archív článků

vymáhání Estonsko - 04.12.2014

Ve věci vymáhání pohledávky ve výši 23.105,88 EUR za estonským subjektem, byla podána žaloba k místně příslušnému soudu v Tartu o jistinu a příslušenství.