VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Německo – 01.08.2017


Archív článků

vymáhání Německo - 01.08.2017

Platební rozkaz při vymáhání pohledávky v Německu

 Amstgericht Weding vydal pod sp. zn.: EU 1871-17-6 platební rozkaz při vymáhání pohledávky v Německu. V platebním rozkaze zavázal dlužníka uhradit jistinu pohledávky ve výši 16.881,60 EUR, úrok z prodlení a náklady soudního řízení.

vymáhání Slovensko - 29.06.2017

Pravomocný a vykonatelný platební rozkaz při soudním vymáhání na Slovensku

 Při vymáhání pohledávky na Slovensku z autodopravy ve výši 12.320 EUR + příslušenství za dlužníkem z Levic, byl získán platební rozkaz. Okresný súd Levice, vydal na základě námi podaného návrhu ve věci sp. zn.: 8Cb/18/2017 platební rozkaz. Platební rozkaz je ke dni 28.06.2017 pravomocný a vykonatelný.

rozsudek Rakousko - 13.11.2014

Ve věci vymáhání pohledávky ve výši 1.650 EUR + příslušenství, za rakouským subjektem z Göpfritz an der Wild byl Okresním soudem ve Zwettlu vydán platební rozkaz, který již nabyl právní moci.