VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Německo – 08.01.2018


Archív článků

vymáhání Německo - 08.01.2018

Exekuce na majetek dlužníka v SRN

 Na základě získaného pravomocného rozsudku, byla provedena exekuce na majetek dlužníka v SRN; právnické osoby z Greifenbergu. Exekutor nezjistil žádný mejetek dlužníka a to ani na základě čestného prohlášení. Na základě získaných dokumentů, bylo možno pohledávku ve výši 16.881,60 EUR + příslušenství aspoň daňově odepsat, jako daňový náklad.

vymáhání Německo - 25.09.2017

Přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení v Německu

  Na základě žádosti klienta, bylo provedeno přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení v Německu. Amsgericht Charlottenburg prohlásil na majtek dlužníka (fyzické osoby z Berlína) insolvenci pod sp. zn.: 36b IN 5616/16. Pohledávka z obchodního styku ve výši 23.574,50 EUR + příslušenství.

vymáhání Německo - 19.09.2017

Evropský platební rozkaz v Německu

 Na základě rozhodnutí Amstgericht Wedding byl získán evropský platební rozkaz v Německu (sp. zn. EU – 1871-17-6). Soud vyhověl námi podanému návrhu a zavázal dlužníka (pravnická osoba z Greifenbergu) uhradit jistinu pohledávky ve výši 16.881,60 EUR, úrok z prodlení a náklady soudního řízení. Soudní rozhodnutí je pravomocné a je zároveň exekučním titulem.

vymáhání Německo - 07.09.2017

Přihláška pohledávky do konkurzního řízení v SRN

 K soudu v Regensburgu byla podána přihláška pohledávky do konkurzního řízení v SRN pod sp. zn.: 54 IN 26/17. Konkurzní řízení vedeno na majtek dlužníka – fyzickou osobu z Regensburgu. Pohledávka z obchodního styku ve výši 5.201,5 EUR + příslušenství.

vymáhání Německo - 10.08.2017

Výkon rozhodnutí exekucí na majetek dlužníka v Německu

 Na základě námi získaného exekučního titulu byl zahájen výkon rozhodnutí exekucí na majetek dlužníka v Německu. Dlužníkem je  veřejná obchodní společnost (Offene Handelsgesellschaft) z Wirbergu resp. společníci této společnosti. Pohledávka z obchodního styku ve výši 4.494,00 EUR + příslušenství.

vymáhání Německo - 01.08.2017

Platební rozkaz při vymáhání pohledávky v Německu

 Amstgericht Weding vydal pod sp. zn.: EU 1871-17-6 platební rozkaz při vymáhání pohledávky v Německu. V platebním rozkaze zavázal dlužníka uhradit jistinu pohledávky ve výši 16.881,60 EUR, úrok z prodlení a náklady soudního řízení.

vymáhání Německo - 30.03.2017

gerichtsgebäude_290x163

Insolvenční řízení Německo

 Pohledávka ve výši 14.225,00 EUR + příslušenství, přihlášena a uznána do insolvenčního řízení vedeného u Amtsgericht Neumünster pod sp. zn. 93 IN 27/11. Insolvence ukončena, vyplacena poměrná část ve výši 261,14 EUR a zajištěny doklady k daňovému odpisu pohledávky.

vymáhání Německo - 08.02.2017

Konkurzní řízení v Německu

 Pohledávka ve výši 5.975,74 EUR v konkurzním řízení v Německu, vedeném u Amtsgericht Neumunster pod č.j. 93 IN 27/11. Konkurzní řízení bylo ukončeno. Pro klienta získána závěrečná zpráva a částečné uspokojení přihlášené pohledávky.

vymáhání Německo - 07.02.2017

Mimosoudní vymáhání pohledávky v SRN

 V rámci mimosoudního vymáhání pohledávky v srn, jsme obdrželi další splátku dle uzavřeného splátkového kalendáře. Pohledávka z obchodního styku, ve výši 16.881,60 EUR + příslušenství. Dlužník, právnická osoba z Augsburgu.

vymáhání Německo - 13.12.2016

Vymáhání pohledávky v Německu

Vymáhání pohledávky v Německu, ve výši 16.881,60 EUR + příslušenství. Německý dlužník – právnická osoba z Augsburgu, písemně uznal svůj dluh a odsouhlasil i splátkový kalendář. Ná základě splátkového kalendáře zároveň uhradil i první splátku.