VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Francie – 03.01.2018


Archív článků

vymáhání Francie - 03.01.2018

Vymožení pohledávky ve Francii

 Na základě prováděného mimosoudního inkasa došlo k vymožení pohledávky ve Francii. Pohledávky z obchodního styku, ve výši 1.320 EUR, za dlužníkem z Aulnat, byla dlužníkem uhrazena.

vymáhání Slovinsko - 01.11.2017

Úspěšné vymožení pohledávky ve Slovinsku

 V rámci mimosoudního inkasa došlo k úspěšnému vymožení pohledávky ve Slovinsku. Dlužník, právnická osoba z Lubjany uhradila svůj závazek z obchodního styku ve výši 1.440,97 EUR.

vymáhání Německo - 20.06.2017

Mimosoudní vymáhání pohledávky v Německu

 Mimosoudní vymáhání pohledávky v Německu ve výši 55.580,49 EUR + příslušenství z obchodního styku. Pohledávka za právnickou osobou z Ebnath. Ve věci bylo dosaženo prvních plnění ve výši 5.000 Eur a 2.000 EUR. Mimosoudní vymáhání pokračuje.

vymáhání Švédsko - 14.03.2017

Mimosoudní vymáhání ve Švédsku

 Mimosoudní vymáhání pohledávky ve výši 2.912,61 EUR + příslušenství z obchodního styku. Pohledávka za právnickou osobou z Kungsbacky ve Švédsku vymožena v rámci mimosoudního inkasa.

vymáhání Německo - 07.02.2017

Mimosoudní vymáhání pohledávky v SRN

 V rámci mimosoudního vymáhání pohledávky v srn, jsme obdrželi další splátku dle uzavřeného splátkového kalendáře. Pohledávka z obchodního styku, ve výši 16.881,60 EUR + příslušenství. Dlužník, právnická osoba z Augsburgu.

vymáhání Irsko - 18.01.2017

Mimosoudní vymáhání v Irsku

Pohledávka ve výši 5.458,8 EUR + příslušenství z obchodního styku za irskou právnickou osobou z Dublinu. Na základě jednání došlo k uzavření mimosoudního smíru a k úspěšnému vymožení pohledávky.

vymáhání Německo - 13.12.2016

Vymáhání pohledávky v Německu

Vymáhání pohledávky v Německu, ve výši 16.881,60 EUR + příslušenství. Německý dlužník – právnická osoba z Augsburgu, písemně uznal svůj dluh a odsouhlasil i splátkový kalendář. Ná základě splátkového kalendáře zároveň uhradil i první splátku.

mimosoudní vymáhání Polsko - 25.07.2016

Vymoženo plnění ve výši 7.500 PLN od dlužníka z Czestochove (Polsko) na základě námi prováděného mimosoudního inkasa pohledávky našeho klienta.

vymáhání Francie - 05.04.2014

V rámci mimosoudního vymáhání pohledávky a uzavřené dohody o platbě předmětného dluhu s dlužníkem ze Saint Croix En Plaine (FR), došlo k uhrazení jistiny pohledávky ve výši 2.400,00 EUR.