VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Německo – 30.03.2017


Archív článků

vymáhání Německo - 30.03.2017

gerichtsgebäude_290x163

Insolvenční řízení Německo

 Pohledávka ve výši 14.225,00 EUR + příslušenství, přihlášena a uznána do insolvenčního řízení vedeného u Amtsgericht Neumünster pod sp. zn. 93 IN 27/11. Insolvence ukončena, vyplacena poměrná část ve výši 261,14 EUR a zajištěny doklady k daňovému odpisu pohledávky.

vymáhání Německo - 08.02.2017

Konkurzní řízení v Německu

 Pohledávka ve výši 5.975,74 EUR v konkurzním řízení v Německu, vedeném u Amtsgericht Neumunster pod č.j. 93 IN 27/11. Konkurzní řízení bylo ukončeno. Pro klienta získána závěrečná zpráva a částečné uspokojení přihlášené pohledávky.

insolvence Německo - 12.09.2016

Insolvenční řízení v Německu

Insolvenční řízení v Německu, pohledávka ve výši 855 EUR + příslušenství z obchodního styku. V rámci insolvence německého dlužníka byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení vedeného u soudu Amstgericht Dresden (sp. zn: 534 IN 1159/16). Pohledávka byla insolvenčním správcem uznána v plné výši.

vymáhání SRN - 23.08.2016

Insolvence v Německu

Insolvence v Německu, pohledávka z obchodního styku. Na majetek německého dlužníka byla prohlášena insolvence. Po sepsání a podání přihlášky pohledávky, byla pohledávka uznána v plné výši. Na základě konečného rozvrhu insolvece vedeném u Amstgericht Passau, bylo klientovi vyplaceno plnění a zajištěny doklady pro účetní odpis pohledávky.

konkurzní řízení Rakousko - 01.04.2016

Ve věci zajištění přihlášky do insolvenčního řízení ve věci úpadce v Rakousku, bylo po podání přihlášky a jejím uznání insolvenčním správcem vyplaceno našemu klientovi při ukončení insolvenčního řízení 366,12 EUR a byly zajištěny dokumenty pro účetní a daňový odpis pohledávky.

insolvenční řízení SRN - 27.10.2014

Insolvenční řízení v Německu. Ve věci vymáhání pohledávky ve výši 151.940 EUR + příslušenství za německým subjektem z Kronau, byla sepsána a podána přihláška pohledávky do insolvenčního řízení. Přihláška pohledávky byla následně insolvenčním správcem uznána v plné výši.