VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Nizozemí – 22.11.2017


Archív článků

vymáhání Nizozemí - 22.11.2017

Získání doložky vykonatelnosti a provedení exekuce v Nizozemí

 Na základě českého rozsudku byl pro klienta zahájen proces získání doložky vykonatelnosti a provedení exekuce v Nizozemí. Rozsudek českého soudu je ze dne 12/02/2003 a nabyl právní moci dne 14/03/2003. Nelze tedy použít ani Evropský exekuční titul ani postup dle Brusel I (č. 44/2001 (ES) a je třeba postupovat podle dříve uzavřených  vzájemných smluv.

vymáhání v Holandsku - 14.05.2012

Exekuční řízení v Holandsku

Pohledávka ve výši 2.066,30 EUR z obchodního styku za nizozemským subjektem.  Věc vedená u Gerecht Rechtbank´s, Stad´s- Gravenhage. Získán Evropský platební titul a následně získano usnesení exekutora o nemajetnosti dlužníka, tj. dokument nutný pro daňový odpis pohledávky našeho klienta.