VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Německo – 10.08.2017


Archív článků

vymáhání Německo - 10.08.2017

Výkon rozhodnutí exekucí na majetek dlužníka v Německu

 Na základě námi získaného exekučního titulu byl zahájen výkon rozhodnutí exekucí na majetek dlužníka v Německu. Dlužníkem je  veřejná obchodní společnost (Offene Handelsgesellschaft) z Wirbergu resp. společníci této společnosti. Pohledávka z obchodního styku ve výši 4.494,00 EUR + příslušenství.

exekuce Německo - 05.02.2014

Exekuční vymáhání pohledávky v Německu

Pohledávka za německým subjektem z Duisburgu ve výši 19.650,54 EUR + příslušenství. Zajištěno soudní rozhodnutí na základě podané žaloby. Následně přistoupeno k exekuci na majteke dlužníka. Pohledávka vymožena vč. příslušenství a nákladů řízení.