VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Estonsko – 06.07.2017


Archív článků

vymáhání Estonsko - 06.07.2017

Konkurzního řízení v Estonsku 

 Při vymáhání pohledávky v konkurzním řízení v Estonsku ve výši 23.105,88 EUR + příslušenství, která byla úspěšně přihlášena a uznána, bylo zahájeno šetření oblastní prokaraturou v Tartu. Prokuratůra zahájila, na základě našich informací, šetření jednatele úpadce. Insovenční správce ve věci podal taktéž trestní oznámení.

vymáhání Estonsko - 08.11.2016

Soudní vymáhání v Estonsku

Pohledávka ve výši 23.104,44 EUR + příslušenství z obchodního styku za právnickou osobou. Po neúspěšném mimosoudním vymáhání podána soudní žaloba. Místně příslušný soud v Tartu vynesl rozsudek (sp. zn. 2-14-60496), který nabyl pravní moci a je vykonatelný.

soudní vymáhání v Estonsku - 22.09.2016

Plnění ve výši 23.104,44 EUR + příslušenství uložil dlužníkovi rozsudek soudu v Tartu na základě námi podané žaloby (sp. zn. 2-14-60496), kdy vyhověl žalobě v plném rozsahu.

vymáhání Estonsko - 04.12.2014

Ve věci vymáhání pohledávky ve výši 23.105,88 EUR za estonským subjektem, byla podána žaloba k místně příslušnému soudu v Tartu o jistinu a příslušenství.