VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Německo – 13.12.2016


Archív článků

vymáhání Německo - 13.12.2016

Vymáhání pohledávky v Německu

Vymáhání pohledávky v Německu, ve výši 16.881,60 EUR + příslušenství. Německý dlužník – právnická osoba z Augsburgu, písemně uznal svůj dluh a odsouhlasil i splátkový kalendář. Ná základě splátkového kalendáře zároveň uhradil i první splátku.

vymáhání Chorvatsko - 31.10.2016

Soudní vymáhání v Chorvatsku

Vymáhání v Chorvatsku, pohledávka ve výši 11.950 EUR + příslušenství z obchodního styku. Pohledávka zajištěna dlužním úpisem. Ve věci podána žaloba k místně příslušnému soudu: Opčinsky sud Velika Gorica.

vymáhání Belgie - 11.10.2016

Soudní vymáhání v Belgii

Vymáhání v Belgii, pohledávka ve výši 234.725 EUR + příslušenství z autodopravy. Dlužník je belgická právnická osoba. Ve věci podána žaloba k soudu Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai. Soud zcela vyhověl námi podané žalobě a rozhodl rozusdkem (sp. zn.: 2016/2860) o povinnosti dlužníka uhradit pohledávku vč. příslušenství.

vymáhání Německo - 23.08.2016

Mimosoudní vymáhání v Německu

Pohledávka ve výši 2.420,00 EUR + příslušenství z autodopravy. Na základě  mimosoudního vymáhání pohledávky dlužníka z Mönchengladbachu (SRN) byla dlužná částka uhrazena.