VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Německo – 08.02.2017


Archív článků

vymáhání Německo - 08.02.2017

Konkurzní řízení v Německu

 Pohledávka ve výši 5.975,74 EUR v konkurzním řízení v Německu, vedeném u Amtsgericht Neumunster pod č.j. 93 IN 27/11. Konkurzní řízení bylo ukončeno. Pro klienta získána závěrečná zpráva a částečné uspokojení přihlášené pohledávky.

vymáhání Německo - 07.02.2017

Mimosoudní vymáhání pohledávky v SRN

 V rámci mimosoudního vymáhání pohledávky v srn, jsme obdrželi další splátku dle uzavřeného splátkového kalendáře. Pohledávka z obchodního styku, ve výši 16.881,60 EUR + příslušenství. Dlužník, právnická osoba z Augsburgu.

insolvence Německo - 12.09.2016

Insolvenční řízení v Německu

Insolvenční řízení v Německu, pohledávka ve výši 855 EUR + příslušenství z obchodního styku. V rámci insolvence německého dlužníka byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení vedeného u soudu Amstgericht Dresden (sp. zn: 534 IN 1159/16). Pohledávka byla insolvenčním správcem uznána v plné výši.

vymáhání SRN - 23.08.2016

Insolvence v Německu

Insolvence v Německu, pohledávka z obchodního styku. Na majetek německého dlužníka byla prohlášena insolvence. Po sepsání a podání přihlášky pohledávky, byla pohledávka uznána v plné výši. Na základě konečného rozvrhu insolvece vedeném u Amstgericht Passau, bylo klientovi vyplaceno plnění a zajištěny doklady pro účetní odpis pohledávky.

vymáhání Německo - 23.08.2016

Mimosoudní vymáhání v Německu

Pohledávka ve výši 2.420,00 EUR + příslušenství z autodopravy. Na základě  mimosoudního vymáhání pohledávky dlužníka z Mönchengladbachu (SRN) byla dlužná částka uhrazena.

vymáhání Německo - 18.08.2016

Soudní vymáhání pohledávky v Německu

Pohledávka ve výši 1.395,69 EUR + příslušenství z autodopravy za dlužníkem z Troisdorfu. Po neúspěšném mimosoudním vymáhání přikročeno k podání žaloby. Podán žalobní návrh dle nařízení ES č. 861/2007.

vymáhání Německo - 14.05.2015

Mimosoudní vymáhání pohledávky v SRN

Pohledávka z autodopravy ve výši 600 EUR. V rámci mimosoudního vymáhání pohledávky za německým dlužníkem z města Kreuztal (SRN), došlo k uhrazení jistiny pohledávky.