VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Belgie – 02.11.2017


Archív článků

vymáhání Belgie - 02.11.2017

Ukončení reorganizace podniku dlužníka v Belgii

 S ohledem na ukončení reorganizace podniku dlužníka v Belgii (Blandain), došlo k částečnému uspokojení pohledávky našeho klienta. Pohledávka z autodopravy ve výši 234.725,00 EUR, byla v rámci reorganizace uspokojena do výše 21,58%. Zbývající část pohledávky, byla na základě závěrečné zprávy, klientem odepsána jako daňový náklad.

vymáhání Belgie - 11.10.2016

Soudní vymáhání v Belgii

Vymáhání v Belgii, pohledávka ve výši 234.725 EUR + příslušenství z autodopravy. Dlužník je belgická právnická osoba. Ve věci podána žaloba k soudu Tribunal de commerce du Hainaut, division Tournai. Soud zcela vyhověl námi podané žalobě a rozhodl rozusdkem (sp. zn.: 2016/2860) o povinnosti dlužníka uhradit pohledávku vč. příslušenství.

vymáhání v Belgii - 09.09.2016

Soudní vymáhání pohledávky v Belgii

Pohledávka ve výši 234.725,00 EUR + příslušenství z autodopravy. K místně příslušnému soudu Tribunal de commerce du Hainaut – division de Tournai, byla podána žaloba.