VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Rakousko – 30.11.2016


Archív článků

vymáhání Rakousko - 30.11.2016

Insolvenční řízení v Rakousku

Insolvenční řízení v Rakousku, pohledávka ve výši 3.816,45 EUR + 123.122,40 CZK z obchodního styku. Na majetek dlužníka bylo prohlášeno insolvenční řízení (HG Wien pod sp. zn: 6 S 74/16y). Na základě přihlášené a uznané přihlášky pohledávky byly pro klienta získány dokumenty pro daňový a účetní odpis předmětné pohledávky.

vymáhání Rakousko - 28.07.2016

Insolvence v Rakousku

Insolvence v Rakousku, pohledávka ve výši 3.816,45 EUR + 123.122,40 CZK + příslušenství. Ve věci sepsána a podána přihláška pohledávky do insolvenčního řízení na majetek dlužníka vedeného u HG Wien sp. zn: 6 S 74/16y. Přihláška byla insolvenčním správcem uznána v plném rozsahu.

vymáhání Rakousko - 05.04.2016

Ve věci pohledávky ve výši 25.128,80 EUR za rakouským subjektem, byla naše společnost v řízení u místně příslušného soudu v Salzuburgu plně úspěšná a prvoinstanční soud nařídil dlužníkovi uhradit jistinu pohledávky vč. úroků a nákladů řízení.

konkurzní řízení Rakousko - 01.04.2016

Ve věci zajištění přihlášky do insolvenčního řízení ve věci úpadce v Rakousku, bylo po podání přihlášky a jejím uznání insolvenčním správcem vyplaceno našemu klientovi při ukončení insolvenčního řízení 366,12 EUR a byly zajištěny dokumenty pro účetní a daňový odpis pohledávky.