VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Slovensko – 08.11.2017


Archív článků

vymáhání Slovensko - 08.11.2017

Úhrada dlužné částky dlužníkem ze Slovenska

 Na základě mimosoudního inkasa, byla provedena úhrada dlužné částky dlužníkem ze Slovenska. Dlužník, fyzická osoba z Nového Tekova, uhradil celý svůj dluh ve výši 56,94 EUR.

vymáhání Slovensko - 27.07.2016

Exekuce na Slovensku

Výkon exekuce na Slovensku, pohledávka ve výši 15.002,78 Kč. Získáno pravomocné soudní rozhodnutí OS Preividza sp. zn.: 4C /2 /2014. Na jeho základě vystaven Evropského exekučního tituly. Po výkonu rozhodnutí exekucí pohledávka vymožena.