VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Dánsko – 17.11.2014


Archív článků

vymáhání Dánsko - 17.11.2014

Soudní vymáhání v Dánsku

Vymáhání v Dánsku, pohledávka ve výši 915.000 DKK z obchodního styku za dánským subjektem ze Skovlunde. Při soudním vymáhání pohledávky u soudu v Kodani byl vynesen rozsudek, který vyhověl zcela námi podané žalobě. Dlužník následně uhradil jistinu + veškerá příslušenství, tj. úroky z prodlení, advokátní náklady a soudní poplatky.