VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Rakousko – 30.11.2016


Archív článků

vymáhání Rakousko - 30.11.2016

Insolvenční řízení v Rakousku

Insolvenční řízení v Rakousku, pohledávka ve výši 3.816,45 EUR + 123.122,40 CZK z obchodního styku. Na majetek dlužníka bylo prohlášeno insolvenční řízení (HG Wien pod sp. zn: 6 S 74/16y). Na základě přihlášené a uznané přihlášky pohledávky byly pro klienta získány dokumenty pro daňový a účetní odpis předmětné pohledávky.

soud Rakousko - 16.12.2014

Ve věci vymáhání pohledávky ve výši 25.128,28 EUR za rakouským subjektem, byla podána za asistence naší tamní advokátní kanceláře, žaloba k místně příslušnému soudu v Salzburgu o jistinu, úrok z prodlení a náklady řízení.

rozsudek Rakousko - 13.11.2014

Ve věci vymáhání pohledávky ve výši 1.650 EUR + příslušenství, za rakouským subjektem z Göpfritz an der Wild byl Okresním soudem ve Zwettlu vydán platební rozkaz, který již nabyl právní moci.