VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Německo – 10.08.2017


Archív článků

vymáhání Německo - 10.08.2017

Výkon rozhodnutí exekucí na majetek dlužníka v Německu

 Na základě námi získaného exekučního titulu byl zahájen výkon rozhodnutí exekucí na majetek dlužníka v Německu. Dlužníkem je  veřejná obchodní společnost (Offene Handelsgesellschaft) z Wirbergu resp. společníci této společnosti. Pohledávka z obchodního styku ve výši 4.494,00 EUR + příslušenství.

vymáhání Německo - 07.02.2017

Mimosoudní vymáhání pohledávky v SRN

 V rámci mimosoudního vymáhání pohledávky v srn, jsme obdrželi další splátku dle uzavřeného splátkového kalendáře. Pohledávka z obchodního styku, ve výši 16.881,60 EUR + příslušenství. Dlužník, právnická osoba z Augsburgu.

vymáhání Německo - 05.03.2014

V rámci mimosoudního vymáhání pohledávky a uzavřené dohody o platbě předmětného dluhu s dlužníkem z Hamburgu (SRN), došlo k uhrazení jistiny pohledávky ve výši 420,00 EUR.