VOLEJTE +420 776 240 713

vymáhání Estonsko – 08.11.2016


Archív článků

vymáhání Estonsko - 08.11.2016

Soudní vymáhání v Estonsku

Pohledávka ve výši 23.104,44 EUR + příslušenství z obchodního styku za právnickou osobou. Po neúspěšném mimosoudním vymáhání podána soudní žaloba. Místně příslušný soud v Tartu vynesl rozsudek (sp. zn. 2-14-60496), který nabyl pravní moci a je vykonatelný.

vymáhání Estonsko - 04.12.2014

Ve věci vymáhání pohledávky ve výši 23.105,88 EUR za estonským subjektem, byla podána žaloba k místně příslušnému soudu v Tartu o jistinu a příslušenství.