VOLEJTE +420 776 240 713

Právní servis v zahraničí


Právní servis v zahraničí

Právní servis v zahraničí – zprostředkujeme pro Vás právní zastoupení u renomovaných a vyzkoušených advokátních kanceláří ve více než 80 zemích světa. Zajistíme komplexní služby při zastupování Vaší právnické, či fyzické osoby u soudů a arbitráží v zahraničí  

pro tyto druhy práva:

obchodní právo – je soubor právních norem především soukromého práva upravující postavení podnikatelů a vztahy, do nichž podnikatelé vstupují včetně vztahů, na jejichž druhé straně stojí nepodnikatelé

občanské právo – řeší základní problémy soukromého práva

pracovní právo – pracovní právo upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví

rodinné právo – řeší a upravuje majetkové a osobní vzatahy mezi členy rodiny

trestní právo – řeší jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá


Spolupráce s naší společností přináší následující výhody:

  • úspora času, finančních prostředků
  • jistota kvalitního právního zastupování
  • komunikace v českém jazyce
  • zajištění a příprava podkladů a dokumentů pro soud
  • veškeré poplatky a úhrady za služby advokátů vč. našich slev
  • kalkulace nákladů vždy předem k odsouhlasení
  • průběžné informace o jednotlivých krocích