VOLEJTE +420 776 240 713

Konkurzní a insolvenční řízení v zahraničí


Je na majetek Vášeho zahraničního dlužníka prohlášen konkurz, insolvenční řízení, nebo reorganizace? Nevíte jak ověřit zda Váš dlužník je v insolvenčním řízení? Jak sepsat a podat přihlášku Vaší pohledávky do zahraničního insolvenčního řízení? Pověřený správce popírá Vaší pohledávku v konkurzním řízení?

Provedeme lustraci ohledně vstupu dlužníka do insolvenčního řízení, konkurzu, či reorganizace. Zajistíme sepsání a podání přihlášky do insolvence a komunikaci s jmenovaným správcem. Popřípadě povedeme i incidenční spory ohledně popřené pohledávky a budeme Vás zastupovat po celou dobu řízení. Zajistíme vyplacení Vašeho nároku z konkurzní podstaty popř. zajistíme dokumenty k daňovému odpisu pohledávky.

Insolvenční řízení v zahraničí

Pravidla a podmínky pro vymáhání v režimu insolvence dlužníka se sídlem v zahraničí se řídí pravidly a podmínkami insolvenčního řízení státu dle sídla dlužníka resp. státu kde má dlužník své „hlavní sídlo“. Právem státu, kde se insolvenční řízení zahájilo, se řídí pravidla pro vymezení majetku, ze kterého se věřitelé v insolvenčním řízení uspokojují. Taktéž se jím řídí i pravidla pro přihlašování a započtení pohledávek.

Insolvenční řízení v zemích EU

O zahájení insolvenčního řízení subjektu v Evropské unii by měli být věřitelé z EU informováni insolvenčním soudem nebo insolvenčním správcem viz. nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 (bohužel, ne vždy se tak děje). Ti by měli věřitele také informovat, kde resp. u koho a v jakých lhůtách mohou své pohledávky uplatnit. Ve většině případů, nelze po zmeškání lhůty pohledávku již dodatečně přihlásit a dojde tak k absolutnímu znehodnocení pohledávky.

Insolvenční řízení v zemích mimo EU

U insolvence v zemích mimo EU je situace podstatně komplikovanější. Vždy je postupováno striktně dle práva konkrétního státu dle sídla dlužníka, kdy podmínky a pravidla insolvenčního řízení jsou mnohdy velice odlišné od pravidel a podmínek obdobného řízení v České republice, nebo na Slovensku.

Odpis pohledávky jako daňový náklad

V rámci insolvenčních, konkurzních a podobných řízení, může být i případný odpis pohledávky pro věřitele daňovým nákladem. Pohledávka však musí splňovat zákonem předepsané podmínky (viz. zákon č. 586/192 Sb., o daních z příjmů).